• Voortgang - Restart Amsterdam

Voortgang - Restart Amsterdam

Intensieve woonbegeleiding bij extreme situaties als ernstige vervuiling en dreigende uithuiszetting


Voor wie

Huishoudens die in aanmerking komen voor intensieve woonbegeleiding, hebben vaak te kampen met een sociaal isolement, een verslaving en/of een psychiatrische problematiek. Hun woning is in verval geraakt, ze hebben weinig contacten, veel schulden en staan meestal op het punt uit hun huis gezet te worden. Het zijn mensen die al veel hulpverlening hebben gehad, maar niet binnen de reguliere hulpverlening konden aarden.
Het team is juist gespecialiseerd in de begeleiding van deze mensen, die nog maar weinig geloof hebben in hulp die hen wordt aangeboden. In het begin wordt voornamelijk praktische hulp geboden. Op het moment dat het vertrouwen gewonnen is, zal er dieper op de zaken in worden gegaan en wordt ook begonnen met het aanleren van nieuw gedrag.

Doelstelling

Het team zorgt ervoor dat na een kortdurende begeleiding van zes maanden tot maximaal een jaar bij het merendeel van de cliënten gesproken kan worden van een ‘restart’! Door het houden van een figuurlijke grote schoonmaak kunnen cliënten na deze periode verder, meestal met behulp van reguliere hulpverlening, danwel zelfstandig.
Speerpunten van het team zijn het voorkomen van dreigende uithuiszetting en afsluiting van gas en licht, maar ook het aanpakken van ernstige vervuiling, overlast, verzamelwoede en onoverzichtelijke schuldenlasten. 

Wat we doen

• Bijzondere Schoonmaak: Het aanvragen van en voorbereiding op de Bijzondere Schoonmaak van ernstig vervuilde woningen, uitgevoerd door de Thuiszorg Leger des Heils
• Casemanagement: Het regelen van hulpverlening en een vangnet rondom de cliënt en het coördineren hier van. Afstemming middels multidisciplinair overleg.
• Financiële hulpverlening: Structuur aanbrengen, budgetteren, schuldhulpverlening, begeleiding naar bewindvoering en aanvragen bijzondere bijstand, kwijtscheldingen en subsidies.
• Woonbegeleiding: Het herstructureren van het huishouden, psychosociale hulpverlening, opvoeidingsondersteuning, het opbouwen van een sociaal netwerk en het vinden van dagbesteding.
• Laatste Kansbeleid: Drie of vierpartijen contract. Een aanhangsel bij het huurcontract met vastgelegde afspraken tussen de woningbouwvereniging, GGD Vangnet & Advies en het Leger des Heils.
• Verhuizingen: Het realiseren van verhuizingen, zowel de materiële als de immateriële afhandeling (vervoer, aanvragen van financiën, administratie etc.)
• Nazorg: Aanvraag en introductie van een gespecialiseerd verzorgende of huishoudelijk verzorgende voor het continueren van de zorg, uitgevoerd door de Thuiszorg Leger des Heils.

Samenwerking

Het team werkt veel samen met de afdeling Vangnet & Advies van de GGD, verder ook met woningbouwverenigingen, inkomensbeheer, schuldhulpverleningsinstangies, het Jellinek etc.

Aanmelding

De aanmelding geschiedt enkel via Vangnet & Advies van de GGD (020-5555462).

Contact

Restart Intensieve Woonbegeleiding
Rode Kruisstraat 24b
1025 KN Amsterdam
Tel: 020-5612082
Fax: 020-5612087
 

Goodwillcentra Amsterdam
Rode Kruisstraat 24b
1025 KN Amsterdam

T (020) 6301111